Durum Tespit & Şirket Değerleme
Durum tespitinde, alım ya da satım tarafında şirket değerlemesi, sadece maddi varlıklarla sınırlı değildir. Bu çerçevede Regula, entelektüel sermaye ve know-how gibi maddi olmayan kalemleri de değerlendirip, firmanın adil fiyat aralığının belirlenmesini sağlar.
BİLGİNİN BİLGELİĞE DÖNÜŞTÜĞÜ
NOKTA