Akademik kökeni ile piyasa realitelerini birleştirmiş, eğitim hizmetine her zaman idealist yaklaşan Regula, yurt içi ve yurt dışında ayrı ayrı olmak üzere üniversiteler, meslek örgütleri ve derneklerde sahip olduğu uzun yıllara dayanan eğitim tecrübesini şirketlerin günlük operasyonlarını rahatlatacak, sorunlarını çözecek ve geleceği planlamalarına yardımcı olacak bir yaklaşımla mükellefler ile paylaşmaktadır.
BİLGİNİN BİLGELİĞE DÖNÜŞTÜĞÜ
NOKTA