Fon Yaratma
Regula, sahip olduğu ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına erişim ağı sayesinde, işletme sermayesi ya da yatırım sermayesi yaratma konusunda danışmanlık hizmetleri sunar. Bu alandaki hizmetler, şu şekilde özetlenebilir;
  • Dış Ticaret Finansmanı.
  • Proje Finansmanı.
  • Özel Girişim Sermayesi / Risk Sermayesi.
  • Borç / Özsermaye Enjeksiyonu.
BİLGİNİN BİLGELİĞE DÖNÜŞTÜĞÜ
NOKTA