Gider Yönetimi Danışmanlığı
Günümüzde şirketler yoğun rekabet koşulları nedeniyle gelirlerini kontrol etme imkanından yoksundurlar. Firmaların nihai amacı olan "sürdürülebilir karı" elde etmenin yolu giderlerin efektif bir şekilde kontrolünden geçmektedir. Gider kontrolü yapan firmalar; verimlilik artışı sağlarlar ve gereksiz harcamaların önüne geçerek kar marjlarını arttırırlar. Regula'nın misyonlarından birisi de gider kontrolü danışmanlığı yapmaktır. Kendisini çözüm üreten bir iş ortağı olarak konumlayan Regula, şirketin gelirlerini negatif etkilemeden giderlerini azaltması yönündeki deneyimlerini kurumlar ile paylaşır. Kapasite kullanımı, fason üretim kararlarının verilmesi, daha az karlı alanları kapatarak yüksek kar marjlı işlere odaklanılması, sektörel risklerin analiz edilmesi, fonksiyonların birleştirilmesi, giderlerin azaltılması ve raporlanması gibi konularda yoğunlaşan Regula, bu sayede kurumların yaşam sürelerini ve karlılıklarını yükseltmeyi hedefler.
BİLGİNİN BİLGELİĞE DÖNÜŞTÜĞÜ
NOKTA