Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı Danışmanlığı
Gümrük Denetim Hizmetleri
 • Kıymet incelemesi
 • Tarife incelemesi
 • Tercihli rejim incelemesi
 • Dahilde işleme rejimi incelemesi
 • Geçici ithalat incelemesi
 • Geçici çıkış incelemesi
 • Antrepo – transit rejimi incelemesi
 • İhracat rejimi incelemesi
 • Geri verme - kaldırma incelemesi
 • Serbest bölge işlemlerinin incelenmesi
 • Geri gelen eşya incelemesi
 • Diğer incelemeler

Gümrük Danışmanlık Hizmetleri
 • Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası alım süreci ve yıllık raporlamalar
 • Gümrük mevzuatı
 • Dış ticaret mevzuatı
 • Dış ticaret muhasebesi
 • Dış ticaretle bağlantılı vergi mevzuatı (GMSİ, SMK, tevkifat, KDV, damga vergisi)
 • KDV - ÖTV mevzuatı ve iade işlemleri
 • İhracat işlemleri
 • Dahilde işleme rejimi
 • Gümrük uzlaşma (uzlaşma sürecinde danışmanlık)
 • Gümrük dava süreci
 • Denetim süreci (müfettiş incelemesi sürecinde danışmanlık)

Eğitim Hizmetleri
 • Dış ticaret muhasebesi
 • Gümrük mevzuatı
 • Dâhilde işleme rejimi ve muhasebesi
 • KDV – ÖTV mevzuatı ve muhasebesi
BİLGİNİN BİLGELİĞE DÖNÜŞTÜĞÜ
NOKTA