İş Hukuku Danışmanlığı
Günümüz iş dünyasında ana hukuk dallarından biri haline gelmiş olan ve güncel yasal düzenlemeler ile şirketlerin taşıdığı finansal ve yasal risk düzeyini arttıran iş hukuku uygulamalarının düşük maliyet ile sorunsuz yönetimi hayati önem taşımaktadır. Regula; işveren açısından süreçleri efektif yönetebilen bir iş ortağı olarak aşağıdaki hizmet yelpazesinde faaliyetlerini sürdürmektedir;
  • Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisi Yönetimi.
  • İşe İade Davaları Danışmanlığı Ve Hukuki Süreç Yönetimi.
  • İş Sözleşmeleri Danışmanlığı.
  • İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Denetim ve Raporlama Hizmetleri.
  • Yabancı Uyruklu Personel Çalışma İzinleri.
  • İnşaat İşleri Ve İhaleli İşlerde İlişiksizlik Belgesi Alınması Süreç Yönetimi.
  • İnşaat ve İhaleli İşlerde Asgari İşçilik Oranının Tespiti Ve Raporlanması.
  • İşyeri Tescili, Devri ve Nakli.
BİLGİNİN BİLGELİĞE DÖNÜŞTÜĞÜ
NOKTA