Mali Risk Analizi (Mali Check Up)
Günümüzün değişen piyasa koşulları şirket ortaklarının, şirket dinamiklerini, üçüncü bir göz tarafından inceletmelerini zorunlu kılmıştır. Regula, mali risk analizi hizmetlerini aşağıdaki başlıklar altında vermektedir;
  • Vergisel uygulamaların denetimi ve raporlanması.
  • Sosyal güvenlik ve iş hukuku risklerinin analizi ve raporlanması.
  • Şirket SWOT analizi.
  • İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi ve optimizasyonu.
  • Sabit varlık sisteminin değerlendirilmesi ve optimizasyonu.
  • Personel ve özlük sisteminin değerlendirilmesi.
  • Mali tabloların incelenmesi ve değerlendirilmesi.
  • Nakit akımlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi.
  • Suistimale açık noktalarının değerlendirilip iyileştirme çalışmalarının yapılması ve raporlanması.
BİLGİNİN BİLGELİĞE DÖNÜŞTÜĞÜ
NOKTA