Uluslararası Vergi Planlaması ve Operasyonu
Kişiler ve şirketler çoğu zaman gelirlerini arttırmak ya da giderlerini azaltmak için uluslararası ticari işlemlere ilgi göstermektedirler. Bu sürecin iyi yönetilmesi gerekmektedir. Aksi bir durumda ticari işlemlere taraf olan ülkelerin hepsine vergi ödenmesi, söz konusu ülkelerin vergi idareleri tarafından ceza kesilmesi söz konusu olabilir. Ülkeler arasında imzalanan vergi anlaşmaları, sosyal güvenlik anlaşmaları, ülkelerin lokal vergi mevzuatları dikkate alınarak strateji geliştirilmesi ve uygulamanın bunlara paralel bir şekilde doğru yürütülmesi zorunluluktur. Regula, kişi ve kurumların kanuni ve etik sınırlar içerisinde vergi maliyetlerini azaltmaları için danışmanlık vermekte ve yurtdışı şirket açılması, sevk & idaresi konularını yönetmektedir. Bilgi eksikliği nedeniyle ciddi maliyetlerin gündeme gelebileceği uluslararası işlemlerdeki deneyimi ve çözüm odaklı yaklaşımları ile Regula her geçen gün daha fazla sayıda mükellefe başarı ile hizmet vermektedir.
BİLGİNİN BİLGELİĞE DÖNÜŞTÜĞÜ
NOKTA