Vergi Danışmanlığı
Regula olarak, vergi ve ilgili diğer mali mevzuat alanında sahip olduğumuz yerel bilgi birikimi ve global deneyimimizi en doğru, en az maliyetli, yasal ve uygulanabilir çözümlerle birleştirerek, müşterilerimiz için etkin stratejiler oluşturup, onlara katma değerli çözümler sunmaktayız. Amacımız müşterilerimiz için bir maliyet unsuru olan verginin yönetilmesine yardımcı olmak, bir başka deyişle gelecekte doğabilecek vergisel sorunları önceden tespit etmek, yasal çerçevede vergiden kaçınma imkanı yaratmak ve tarafımıza iletilen şüphe duyulan vergisel konulara ilişkin mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgilendirmek, yol göstermek ve sorun çözmektir.
BİLGİNİN BİLGELİĞE DÖNÜŞTÜĞÜ
NOKTA