Vergi ve Sosyal Güvenlik İhtilaflarının Yargı Aşamasında Çözümü
Kurumlar ve kişiler, idari yollar ile çözemedikleri vergi ve sosyal güvenlik ihtilaflarını yargıya götürme hakkına sahiptirler. Regula, uzman kadrosu ve avukatları ile vergi mahkemesi, idari yargı, Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay nezdinde mükellefin haklarını savunarak kendilerini gidermesi güç olan zararlardan korur. Regula, bu hizmeti sunarken mükellefe ilgili kamu tarafından yapılan incelemeye ilişkin rapor hakkında bilgi vermekte, emsal yargı kararlarını analiz ederek mükellefi aydınlatmakta ve yargı sürecinin detaylı analizini yaparak geliştirdiği strateji konusunda mükellefi bilgilendirmektedir. Çok sayıda kişi ve kuruma bu yönde hizmet sunan Regula, başarılarından aldığı özgüven ile mükelleflere bilimsel ve ülkemiz realitelerine uygun çözümler sunmaktadır.
BİLGİNİN BİLGELİĞE DÖNÜŞTÜĞÜ
NOKTA