Vergi ve Sosyal Güvenlik İncelemesi Danışmanlığı
Mevzuatta çeşitli şekilleri olan vergi ve sosyal güvenlik incelemesi, şirket açısından, yorucu ve yüksek risk unsuru içeren bir süreçtir. Bahse konu süreç içerisinde; incelemenin mevzuata ve teamüllere uygun bir şekilde yürütülmesi, bilgi ve belgelerin paylaşım stratejisi, verilen beyanların içeriği, sürelerin kontrolü, vergi idaresi ile görüşmeler gibi hususlar büyük önem arz etmekte ve bazı durumlarda şirketin devamlılığını bile etkilemektedir. Kamu otoritesine yardımcı olurken mükellef haklarını da korumak, kamusal incelemelerde hayati öneme sahiptir. Regula, inceleme sürecine ilişkin olarak danışmanlık verirken aynı zamanda ihtilaflı konuların çözümü için uzlaşma, pişmanlık, indirim gibi farklı idari yolları kullanmakta ve şirketlerin karşılaşabilecekleri zararları minimuma indirmektedir. Vergi ve sosyal güvenlik incelemelerinde şirkete düzenli olarak mevzuata ilişkin bilgi veren ve rapor üreten Regula, çok sayıda kişi ve kuruma başarı ile hizmet sunmaya devam etmektedir.
BİLGİNİN BİLGELİĞE DÖNÜŞTÜĞÜ
NOKTA