Vergi ve Sosyal Güvenlik Teşvik Danışmanlığı
Vergi ve Sosyal Güvenlik idareleri, uluslararası ticarette rekabet avantajı yakalamak, ülkenin stratejik hedeflerine ulaşmasını hızlandırmak veya sosyal nedenler gibi çeşitli sebepler ile, normalde vergiye ve prime tabi olan bazı konuları ve kişileri kapsam dışında bırakmıştır. Bu konuda, Türk vergi ve sosyal güvenlik mevzuatında sayısız uygulama vardır. İhracatta KDV istisnası, serbest bölgeler uygulaması, teknopark uygulaması, Ar-Ge teşvikleri, hisse satışı istisnaları, gayrimenkul satışı istisnaları, ücretlerdeki istisnalar, çeşitli tazminat ve yardımlarda istisnalar, serbest meslek kazançlarında istisnalar, menkul sermaye gelirlerinde istisnalar, bilimsel çalışmayı yayan muafiyetler, iştirak kazançları istisnası, karşılık ayırma, işveren hissesi prim teşviki, istihdamı arttıran işverenlere sağlanan avantajlar gibi çok sayıda kanuni yol ile vergi ve sosyal güvenlik planlaması yapılması mümkündür. Şirketler için bir maliyet unsuru olan vergi ve sosyal güvenlik priminin yasal yollar ile azaltılması ancak doğru bilgi ve doğru uygulama ile olur. Regula, kurumların yasal zeminden çıkmadan, kanunların kendilerine verdikleri hakları, etik değerlere uyacak bir şekilde kullanmak yoluyla, teşviklerinden yararlanmalarını ve bu maliyeti azaltmalarını sağlar.
BİLGİNİN BİLGELİĞE DÖNÜŞTÜĞÜ
NOKTA