Yeni Ticaret Kanunu ve Muhasebe Danışmanlığı
Regula, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu uyum süreci danışmanlığı konularını da hizmetleri arasına eklemiştir. Yeni Ticaret Kanunu'nun şirket ana sözleşme revizyonundan başlayarak, ortaklık yapısı, raporlama standartlarına geçiş süreçlerinde danışmanlık hizmetleri vermektedir. Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Muhasebe Danışmanlığı ile ilgili olarak verdiğimiz temel hizmet konuları aşağıda sıralanmıştır;
  • Ana sözleşme değerlendirilmesi ve ihtiyaç halinde revizyonu.
  • Ortaklık yapısının değerlendirilmesi.
  • Mali tabloların TMS-TFRS uygunluğunun incelenmesi.
  • Muhasebe politikalarının TMS ve TFRS ile uyumlu hale getirilmesi.
  • Muhasebe sistemlerinin kurulması ve revizyonu.
  • Muhasebe & Finans İK danışmanlığı.
BİLGİNİN BİLGELİĞE DÖNÜŞTÜĞÜ
NOKTA